Güncel Haberler

Faaliyet Alanları

 • Toprak

  Toprağın verimliğinin araştırılması, toprak kayıplarının azaltılması, fiziksel özelliklerinin araştırılması

 • Orman

  Erozyon miktarının belirlenmesi, sulamasız bitki yetiştirme sistemleri orman toprağı kalite miktar araştırmaları, çölleşme ile mücadelede uygulanan modellerin deneme araştırmaları

 • Marine

  Denizlerimizde kalite, akıntı hızı yönü, dip haritası vb araştırmaları

 • Ziraat

  Verimli, ekonomik, sürdürülebilir ziraat uygulamaları için araştırma ekipmanları

 • Hidroloji

  Göller nehirler yeraltı suyunda Suyun miktar ve kalitesi araştırmaları

 • Belediye

  Su dağıtım şebekelerinin optimizasyonu ile kayıp ve kaçakların azaltılması araştırmaları

 • Maden

  Madenlerde su seviyesinin takibi atık sahalarının kontrolü, toprağa ve suya verilebilecek hasarların tespiti, miktar ve kalite ölçümleri

 • Savunma

  Deniz kuvvetlerinin ihtiyacı sonar, akıntı hızı ve dip haritalama araştırmaları