• Toprak
  Bu kısımda Tarım Araştırma Ekipmanları, toprak ve sediment numune alma ekipmanları, sahada ve laboratuvarda toprak analiz cihazları...
 • Su
  Bu kısımda Yüzey ve Yeraltı Su seviye ölçüm sistemleri, Basınç sensörlü Akım Gözlem İstasyonları, Debi Ölçüm sistemleri, Su ve atıksu analiz sistemleri,...
 • Yazılımlar
  Bu kısımda Çevre veri yönetimi, analizi, canlandırma(vizüalizasyon) ve raporlanması, Üç boyutlu yer altı suları akış, kirlilik ve ısı transferi modellme...
 • Jeoloji – Hidrojeoloji
  Bu kısımda Gözlem Kuyuları Sondaj ekipmanarı, Gözlem kuyusu boru ve aksesuarları, Seviye ölçümleri, Debi ölçümleri, jeolojik modelleme yazılımları...